Tag với tên:

Thám hiểm

Những nhà thám hiểm đến châu Mỹ trước Columbus

Bài viết
19/10/2019 9:53 pm

Ngày nay, một số người vẫn tin rằng Christopher Columbus là nhà thám hiểm đầu tiên phát hiện ra “Thế giới mới”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận về...

Xem thêm