Tag với tên:

G-1000

Vải G-1000 lần đầu ra mắt vào năm 1968 và dần phát triển, hoàn thiện kể từ thời gian này. Hãy cùng theo dõi các...
Aug 14, 2022
21 lượt xem