Tag với tên:

nhân vật nổi tiếng

Alexander Đại Đế vì sao vĩ đại? – P1: Học trò của Aristoteles

Bài viết
24/10/2019 11:09 pm

Vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, đế quốc Ba Tư dưới sự cai trị của Cyrus Đại Đế, trở thành quốc gia hùng mạnh ở Tây Á. Với...

Xem thêm