Tag với tên:

nước

Mọi sinh vật trên trái đất đều dựa vào nước để tồn tại. Cơ thể con người 60% là nước, vì vậy không có gì...
Jun 22, 2023
50 lượt xem