Tag với tên:

nước

Mọi sinh vật trên trái đất đều dựa vào nước để tồn tại. Cơ thể con người 60% là nước, vì vậy không có gì...
Jan 25, 2023
55 lượt xem