Đại dịch đã và đang cho chúng ta thấy một "bản xem trước" về vấn đề khủng hoàng lương thực.

Khi hàng quán đóng cửa, siêu thị khan hiếm, con người hoảng loạn và đi lại bị hạn chế.

Bạn cần phải chuẩn bị trước, hãy đảm bảo gia đình mình có đủ thực phẩm dự trữ lâu dài. Emergency Food Supply (Thực phẩm dự phòng khẩn cấp) có thể là câu trả lời cực hay ho cho bạn.

Tìm hiểu thêm