Bảng chữ cái của Lính Mỹ

Bởi
Quân sự
Cập nhật: 21/06/2023 7:55 pm
Đã đăng: 19/10/2019 6:35 pm

Khi bạn xem phim chiến tranh có thể có nhiều bạn không hiểu các từ ngữ của lính Mỹ, ví dụ như là các bản tin nhắn qua điện đàm: “Charlie 6-4 , this is Charlie 6-1, we have visual on multiple Tangos heading to your position”

Nguyên do là mọi liên lạc trên chiến trường đều cần phải thật chính xác nên quân đội thường dùng cách phát âm riêng cho bảng chữ cái để khi súng nổ tứ bề, radio bị nhiễu thì người nhận tin vẫn có thể nghe rõ những chữ nghe na ná giống nhau (ví dụ như “B”, “D”, “P”, “E”). Giống như người việt mình hay phải phân biệt Pê Phở với Bê Bò.

Hệ thống “Joint Army/Navy Phonetic Alphabet” (JAN) được dùng trong World War II

Hệ thống chữ cái JAN © Lara2017 / Getty Images

Ví dụ như khi ra lệnh “tiến vào tọa độ BH98” trên bản đồ thì người ta đọc là “proceed to Baker How Niner Eight”.

Cũng vì vậy cho nên khi xem các phim về chiến tranh thế giới thứ 2, chúng ta hay thấy Đại Đội A có tên là “Able Company”, Đại Đội E có tên là “Easy Company”. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, các nước Đồng Minh cùng chuyển qua sử dụng phonetic alphabet của NATO:

Hệ thống chữ cái NATO © Twitter

Xem các bộ phim như Black Hawk DownAmerican SniperLone Survivor hay trong các video game như Call of Duty, Battlfield, Rainbow Six chúng ta có thể thấy các ký hiệu này, ví dụ “We’re Oscar Mike = We’re On the Move” “Tango17’s down = Target’s down”. Hoặc trong bộ phim Whiskey Tango Foxtrot = WTF, trong The A-team có câu “Alpha Mike Foxtrot = Adios Mother F*cker”.

Nguồn: 556studio.com
Trở lên Trên ▲

Viết trả lời hoặc Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị. Các ô bắt buộc sẽ được đánh dấu *